MOXA Therapie

Moxa wordt gemaakt van samengeperste blaadjes van Chinese Bijvoet (Artemisia). Moxa-therapie is een behandelmethode waarbij met moxa bepaalde punten worden gestimuleerd met een diep doordringende warmte. Dit kan gebeuren door moxa op de naald te branden, of door met een moxastaaf een bepaald gebied te verwarmen. De meeste mensen vinden moxa een zeer prettige therapievorm. 

Ook kan de ‘Moxa-lamp’ worden ingezet bij een behandeling. Deze geeft ook hele fijne diep doordringende warmte.

Bij stuitligging van jouw baby

Er zijn wereldwijd veel onderzoeken gedaan naar de toepassing van Moxa-therapie bij stuitliggingen. Ook in Nederland is door Ineke van den Berg onderzoek gedaan. Als onderdeel van haar proefschrift onderzocht zij de effectiviteit van Moxa therapie. Het bleek dat maar liefst 75% van de babies draaide door deze behandeling! Moxa-therapie is dan ook een veilige en bewezen methode om de baby te laten draaien bij stuitligging. Fijn voor jouw als moeder en voor jouw baby.  

Ideaal is het om te starten met de stuitbehandeling rond de 33e week, omdat er dan nog voldoende vruchtwater en ruimte is om de draaiing te helpen. Hoe later de moxabehandeling gestart wordt, hoe kleiner de kans dat de baby draait. Deze aanpak is een liefdevolle manier om de baby op een natuurlijke manier te laten draaien. De vaak toegepaste ‘versie’ is een hardere en meer rigide aanpak. 

Aanpak?

Ideaal gezien kom je de eerste keer naar de praktijk samen met je partner voor een consult. Dit hoeft in principe maar 1 keer want daarna ga jezelf aan de slag. Je neemt dan ook een pakket met de moxasticks mee naar huis. Uitleg over de toepassing krijg je natuurlijk tijdens het consult.

Andere onderzoeken en artikelen

Er zijn heel veel onderzoeken verricht naar de effectiviteit van een Moxa behandeling bij een stuitligging. De percentages verschillen allemaal van elkaar, de samenstelling van de groepen verschillen allemaal van elkaar. Kortom je kan ze niet per se allemaal met elkaar vergelijken. Maar 1 ding is wel duidelijk, allemaal concluderen ze dat met een Moxa behandeling babies vaker en sneller draaien dan geen behandeling. 

74,8% van de babies is gedraaid

In the Journal of American Medical Association (JAMA) is een onderzoek gepresenteerd waarin 260 vrouwen hebben deelgenomen. 130 vrouwen in de controle groep gingen niet aan de slag met een Moxa behandeling en de andere 130 vrouwen wel. Van de vrouwen met de moxabehandeling bleek dat 74,8% van de babies is gedraaid. Van de controle groep was 47,7% van de babies gedraaid. Bekijk het Onderzoek.

76,4% van de babies is gedraaid

In een wat kleiner onderzoek in Italië onder 67 vrouwen bleek dat in 76,4%  de babies van de groep vrouwen die een Moxa behandeling deed waren gedraaid. Bekijk het Onderzoek.

53,6% gedraaid na Moxa behandeling versus 36,7% gedraaid zonder behandeling.

Een onderzoek uitgevoerd onder 226 vrouwen leidt tot het resultaat dat de babies veel vaker draaien na een Moxa behandeling dan zonder moxa behandeling. Bekijk het Onderzoek.

In de website van Samen Zwanger kan je ook een mooi artikel vinden over de toepassing van moxa.

Moxa therapie